Pošlji brezplačni SMS
SMS za Slovenijo
Podružnice
Masovni SMS
Razvijalska informacija

Pri FreebieSMS spodbujamo razvijalce k uporabi mašega SMS portala preko bogatega nabora spletnih storitev.

Naše SMS storitve je mogoče razvrstiti v kategoriji »plačaj uporabo« ali »na stroške prejemnika«. Pri »plačaj uporabo« razvijalsko podjetje vnaprej plača 4p za vsako poslano sporočilo. Pri »na stroške prejemnika« razvijalsko podjetje ne plača nič, ampak ima prejemnik sporočila možnost da plača, če hoče prebrati sporočilo.

  Plačaj po uporabi Na stroške prejemnika
Strošek za razvijalca Od 1 cent za SMS Brezplačno
Strošek za prejemnika Brezplačno Spremenljivo
Pokritost omrežja Svetovno Izbrane države
Spletne storitve


Primerek kode :
C# :
Visual Basic:
Java:
Inbound SMS: Cloud Answering Machine.com

 

Meni
Domača stran
Razvijalci
Masovni SMS
Razvoj po meri


Oglaševanje

Mednarodne strani za Brezplačni SMS: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |